Europejski Rynek Cyfrowy - strona główna
Menu główne

Konferencja Europejski rynek cyfrowy umiejętności, gospodarka, praca

Instytut Spraw Publicznych

O konferencji

 

Świat cyfrowy nie zna granic, jednak nawet w zjednoczonej Europie jest ich wiele. Znikają granice fizyczne, natomiast tkwimy w sztywnych podziałach regulacyjnych, mamy bariery nieuznających się wzajemnie procedur handlu w internecie, identyfikacji elektronicznej, płatności, rozliczeń podatkowych, czy własności intelektualnej.

To wszystko powoduje, że nie możemy dziś mówić o wspólnym europejskim rynku cyfrowym. Jeśli chcemy, aby wspólnota krajów Unii Europejskiej skutecznie rywalizowała z innymi kontynentami, musimy w ramach tych krajów stworzyć silny, jednolity rynek cyfrowy. Rynek bez barier, rynek bezpieczny, korzystny dla biznesu i obywateli UE.

Bez wiedzy, rozumienia, woli oraz umiejętności posługiwania się nowymi technologiami nie zbudujemy w Polsce jednolitego rynku cyfrowego ani nie wykorzystamy jego możliwości.

Dlatego chcemy rozmawiać o wspólnym rynku cyfrowym, ale także o miejscu w nim człowieka, o niezbędnych umiejętnościach, potrzebach oraz szansach zatrudnienia, o rodzącej się gospodarce nowych technologii.

Podczas konferencji, organizowanej wspólnie przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Przedstawicielstwo Komisj Europejskiej w Polsce oraz Instytut Spraw Publicznych z udziałem gościa specjalnego - wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Andrusa Ansipa, zastanowimy się nad szansami, jakie niesie ze sobą europejski rynek cyfrowy dla rozwoju gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie przedstawienie przez Andrusa Ansipa założeń planu Komisji Europejskiej „Digital Single Market”.

Zapraszamy na nią przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, biznesu, świata akademickiego, sektora edukacyjnego i pozarządowego.

Celem spotkania jest mobilizacja opinii publicznej oraz wszystkich zainteresowanych środowisk do skutecznej współpracy na rzecz pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego technologii cyfrowej.

Konferencja jest organizowana z inicjatywy Lidera Cyfryzacji w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.


Konferencja będzie dostępna dla osób o specjalnych potrzebach. Zapewniamy: tłumaczenie na Polski Język Migowy, symultaniczny przekaz tekstowy (SPT) i pętlę indukcyjną. Całość będzie transmitowana on-line z napisami i tłumaczem PJM. Miejsce jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do dyspozycji osób z niepełnosprawnościami będą również asystenci.

Dostępność wydarzenia wspiera Fundacja Widzialni.


 

Organizatorzy:


Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce to nieformalna grupa instytucji, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, które zadeklarowały swoje konkretne działania na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. 3 lipca 2013 roku w Pałacu Prezydenckim uroczyście powołaliśmy Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, które dzięki aktywności swoich partnerów chce dążyć do pogłębiania umiejętności cyfrowych Polaków oraz traktowania ich jako priorytetu rozwojowego kraju. Inicjatorem powstania Szerokiego Porozumienia jest Lider Cyfryzacji w Polsce - Włodzimierz Marciński.
 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - zadaniem Ministerstwa jest to, by skuteczna cyfryzacja poprawiała jakość życia obywateli. MAC łączą się trzy dziedziny: budowa infrastruktury, rozwój e-usług i wspieranie kompetencji cyfrowych. To ważne połączenie – bo razem daje to, czego osobno nie da się zrobić. Cyfryzacja kraju nie ogranicza się bowiem do inwestycji w infrastrukturę. To także wielki społeczny proces. Może on nam dać nowy impuls do rozwoju.
 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce - Komisja Europejska to 28 komisarzy i służba cywilna, czyli Dyrekcje Generalne. My jesteśmy częścią DG COMM, ale pracujemy w Warszawie i Wrocławiu
 
Instytut Spraw Publicznych - to niezależny think tank, który powstał w 1995 roku z inicjatywy wybitnych polskich intelektualistów: prof. Leszka Balcerowicza, prof. Krzysztofa Michalskiego, Aleksandra Smolara, prof. Jerzego Regulskiego i ks. prof. Józefa Tischnera, jako zaplecze naukowe dla wprowadzanych w kraju reform. Tworzymy zespół kilkudziesięciu ekspertów, którzy prowadzą badania naukowe, przygotowują ekspertyzy i rekomendacje dla instytucji publicznych i rządowych. Szukamy nowych rozwiązań prawnych, które mogłyby się przyczynić do poprawy jakości życia w Polsce i wzmocnienia pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Aktywnie uczestniczymy w debacie publicznej wokół istotnych dla Polski spraw. Jesteśmy pomostem pomiędzy światem akademickim i światem polityki. Korzystamy z naukowych metod badawczych, ale nasze pomysły przekuwamy w praktyczne rozwiązania służące państwu i obywatelom.